Shashlyck du porc

9.00
Brochettes du porc

Weight: 180 g